Close

Kontrola využívání cloudu

Využíváte cloudové zdroje chytře?

S cloudem rychle získáte zdroje, když je zrovna potřebujete, a poté je můžete odstavit, když už potřeba nejsou. Jak ale efektivně sledovat a řídit jejich spotřebu?

Zvažujete, nebo již v současnosti spravujete prostředí Azure či AWS? 

Zvolili jste si nejvhodnější a zároveň nejlevnější možnost využívání cloudu? 

Dokážete sledovat spotřebu cloudových zdrojů na úrovni jednotlivých oddělení, pracovních týmů nebo úloh?

Jak vám pomůžeme

Naše platforma PyraCloud poskytuje přehled, který vám pomůže rozhodnout se o nákladově nejefektivnějším cloudovém zdroji. Poté můžete převádět, přidělovat a řídit celkovou spotřebu cloudových zdrojů:

Kalkulátor

na podporu rozhodování vám po zadání nároků na zdroje, jako jsou výpočetní kapacita, síťové zdroje, kapacita úložiště, operační systém či region, poskytne výběr nejlepších možností z pohledu nákladů.

Napojení na cloudové služby

provedeme za vás. Poté si zvolíte vlastní administrátory a uživatele prostředí z pohledu jejich kompetencí, dostupného rozpočtu či sledování spotřeby jednotlivých prostředků.

Kompletní přehled

v ovládacím panelu PyraCloud slouží k řízení celkových nákladů, stejně jako plánování a rozpočtování budoucí spotřeby. Přehled může být změněn za pohled na měsíční náklady nebo konkrétní časové období.

PyraCloud PRO

poskytuje robustní analytiku a předvídání trendů, odhaluje potenciál k optimalizaci a poskytuje další pohledy, využitelné při vyjednávání o podmínkách nové smlouvy s poskytovatelem cloudových služeb.

Přínosy pro vás

  • Získáte možnost centrálně řídit veškeré čerpání cloudových služeb. 
  • Pokročilý varovný systém vás upozorní, že se blížíte vašim stanoveným limitům rozpočtů na cloudové zdroje. 
  • Označování zdrojů umožňuje detailní reportování včetně interního účtování alokace a využívání zdrojů.

Chcete využít výhody cloudu?

KONTAKTUJTE NÁS


Jméno*

Příjmení*

Společnost*

Pracovní pozice

E-mail*

Telefon

Mám zájem o

Poznámka

Beru tímto na vědomí zpracování osobních údajů dle podmínek v nich stanovených.

 


Scroll Up